top of page
למכירה
  • ברמת החייל, בסמוך לתחנת הרכבת הקלה (הקו הירוק) וקו המטרו (M3).

  • מגרש בשטח של כ 3.6 דונם עם זכויות בניה בהיקף של כ 32,600 מ"ר (מעל הקרקע).

  • תנאי עסקה גמישים.

  • אפשרויות רכישה מגוונות (רכישה חלקית רכישה כבנוי וכו׳).

bottom of page